Niech żyje różnorodność

Prezentujemy tutaj niewielką część modeli inwestowania oferowanych Ci przez Twoją Sparkasse. Poświęć chwilę na wstępne rozeznanie.

Depozyty jednodniowe

  • Uzupełnienie rachunku bieżącego
  • Codziennie do Twojej dyspozycji
  • Z dostępem online

Lokaty o stałym oprocentowaniu

  • Korzystaj z gwarancji oprocentowania
  • Bezpieczna inwestycja
  • Możliwe różne okresy lokaty

Najlepiej osobiście

Więcej informacji na temat dostępnych form oszczędzania udzieli Ci Twój doradca klienta. Nie zwlekaj i umów się już teraz.

Polecenie zwolnienia z podatku online

Wydaj Sparkasse polecenie zwolnienia z podatku. W przeciwnym razie 25 procent podatku od zysków kapitałowych zostanie odprowadzonych do urzędu skarbowego.

 Cookie Branding
i