Stwórz pole do działania

  • Dochody kapitałowe wolne od podatku - 801 euro (osoby stanu wolnego) wzgl. 1.602 euro (małżeństwa i zarejestrowane związki partnerskie)
  • Kwota wolna od podatku może zostać rozdzielona pomiędzy różne banki
  • W każdej chwili możesz dokonać zmian w swoim poleceniu zwolnienia z podatku lub pozostawić je w dotychczasowej formie
  • Do urzędu skarbowego trafi jedynie podatek od dochodów kapitałowych, które przekraczają poziom niepodlegający opodatkowaniu
  • Jeżeli od razu wykorzystasz kwotę wolną od podatku, oszczędzasz czas na przygotowanie zeznania podatkowego

25 procent podatku od zysków kapitałowych

Jeżeli podlegasz opodatkowaniu w Niemczech, polecenie zwolnienia z podatku jest dla Ciebie ważne, ponieważ od dochodów kapitałowych do określonej granicy nie pobiera się podatku. Polecenie zwolnienia z podatku sprawia, że do urzędu skarbowego trafia jedynie podatek od dochodów kapitałowych, które przekraczają poziom niepodlegający opodatkowaniu. 

Jeżeli nie złożysz polecenia zwolnienia z podatku lub jeśli Twoje dochody kapitałowe będą większe niż kwota wolna od podatku, Sparkasse odprowadzi do urzędu skarbowego podatek od Twoich dochodów kapitałowych w wysokości 25 procent (plus dodatek solidarnościowy i ewentualnie podatek kościelny). Dlatego warto podjąć odpowiednie kroki. Dzięki temu oszczędzasz czas na przygotowaniu zeznania podatkowego, które pozwoliłoby Ci odzyskać nadpłatę podatku. Więcej informacji udzieli Ci Twój doradca klienta.

 Cookie Branding
i